Configuració del correu web Roundcube

El RoundCube és un gestor de correu web simple i senzill per aquells que no necessitin totes les funcionalitats que ofereix el correu web IMP i prefereixin un entorn més senzill.

El sistema de correu web de Pangea RoundCube es troba en aquesta url: http://webmail.pangea.org

Si utilitzeu el RoundCube heu de saber que a la part superior dreta de la pantalla del Roundcube trobareu el botó Configuració.

Si cliqueu aquest botó anireu a la pantalla de configuració on trobareu 4 pestanyes: Preferències, Safates, Identitats i Filtres.
Clicant en cada una de les les opcions, a la columna de l’esquerra apareixeran les diferents opcions per configurar i personalitzar cada apartat.