Xarxes a les que pertanyem

Associació per al Progrés de les Comunicacions (APC)

Una xarxa global de xarxes, la missió de les quals és apoderar i donar suport a organitzacions, moviments socials i individus en l’ús de la informació i en les tecnologies de comunicació per construir comunitats i iniciatives estratègiques que tinguin el propòsit de realitzar aportacions significatives al desenvolupament humà, la justícia social, les democràcies participatives i les societats sostenibles”. L’APC té nodes associats a més de 60 països. També existeix el Women’s Networking Support Program.

L’Associació per a l’expansió de la xarxa oberta (eXO)

Aglutina a comunitats, entitats i persones amb l’objectiu de realitzar una xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral i transmetre el coneixement i la tecnologia a la població en general. Està profundament lligada al projecte guifi.net, que es regeix pels mateixos principis i dóna suport a la fundació per la xarxa oberta, lliure i neutral guifi.net.

European Digital Rights

Va ser fundada el juny de 2002. En l’actualitat la componen 28 entitats i organitzacions que treballen pels drets civils. Té oficines a 18 països d’Europa. Els membres de European Digital Rights han unit les seves forces per defensar els drets civils en la societat de la informació. La necessitat de cooperació entre organitzacions actives a Europa està augmentant a mesura que una major regulació en relació amb Internet, els drets d’autor i la privacitat s’origina a les institucions europees, o a les institucions internacionals, i tenen un fort impacte a Europa.

Electronics Watch

Electronics Watch és una organització de supervisió independent que ajuda els compradors del sector públic a complir amb la seva responsabilitat de protegir els drets laborals dels treballadors i les treballadores en les seves cadenes globals de subministrament de l'electrònica de manera més eficaç i menys costosa que qualsevol únic comprador del sector públic podria aconseguir per si sol. .

XES, La Xarxa d’Economia Solidària

També coneguda com la XES, te com a finalitat la promoció i extensió de l’economia solidària que, en les seves formes més diverses, és una manera de viure que abasta la integritat de les persones, i la solidaritat entre els pobles i cultures proveint de manera sostenible, les bases materials per al desenvolupament personal, social i ambiental de l’ésser humà. Les empreses i entitats que formem part de la XES som valuoses de cara a construir l’altre món possible en la mesura que som un laboratori on diàriament assagem noves formes de treballar, consumir i invertir, i que demostrem a tothom que vulgui veure que és possible fer empreses eficaces i, alhora, democràtiques, equitatives i sostenibles. La Xarxa d’Economia Solidària intenta enfortir l’economia solidària des d’aquesta perspectiva transformadora.

Pam a Pam

Pam a Pam és el mapa col·laboratiu de l'Economia Social i Solidària a Catalunya. Una eina col·lectiva que contribueix a la transformació social per superar la lògica capitalista. Un espai de referència en la visibilitat i articulació de l'economia solidària. Una comunitat d'aprenentatge a través de l'activisme, la formació i la pràctica del consum responsable.