D’acord amb la normativa vigent ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ està adaptada al Reglament General de Protecció de Dades, comprometent-se a l’acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i assumint a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica , organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Per a més transparència li facilitem la següent informació:

Avís de privacitat del formulari de contacte:
https://pangea.org/politica-de-proteccio-de-dades/avis-1-pd-formulari-contacte/

Avís de privacitat del formulari de socis/ies:
https://pangea.org/politica-de-proteccio-de-dades/avis-de-primer-nivell-de-proteccio-de-dades-del-formulari-de-socis-ies/

Avís de privacitat del servei Idhub:
https://laweb.pangea.org/politica-de-proteccio-de-dades/avis-de-primer-nivell-de-proteccio-de-dades-del-servei-idhub/

Avís Legal:
https://pangea.org/avis-legal/

Política de cookies:
https://pangea.org/politica-de-cookies-2/