Missió

Missió 

Pangea és el proveïdor de serveis d’Internet per entitats de l’Associació Pangea – Coordinadora Comunicació Per a la Cooperació.

La missió de Pangea queda reflectida en el compliment dels següents objectius que estan detallats en els seus estatuts:

  • promoure l’ús estratègic de les xarxes de comunicació i les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per al desenvolupament i la justícia sociali convertir-se en una eina que ajudi a complir els objectius de col·lectius socials, organitzacions i moviments socials.
  • promoure l'ús de les telecomunicacions i la informàtica entre persones i organitzacions que treballen per l'educació, la salut, la pau, la cooperació, el desenvolupament, i el medi ambient, els drets humans, la no discriminació per raons de sexe, ètnia, procedència o creences, i la justícia social en general.
  • fomentar la participació en les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TICs) de les dones, les persones immigrades, els habitants de les zones rurals o dels països en desenvolupament, o qualsevol col·lectiu exclòs o en risc d’exclusió de les TICs.
  • oferir els avenços en telecomunicacions i informàtica al menor cost possible, facilitant al màxim l'accés i ús d'aquests serveis, amb la finalitat d'agilitzard’agilitar i ampliar els contactes amb persones i organitzacions locals i d'àmbit internacional.
  • qualsevol altra activitat que contribueixi al coneixement, aplicació i desenvolupament de les activitats relacionades amb l'ús de la informàtica i les telecomunicacions.

Amb nosaltres trobaràs serveis d’internet amb valors socials i solidaris .
Vols ser part de la nostra comunitat?
Aquí tens 5 Raons ben bones per ser part de la comunitat de PANGEA.


Nature Bliss by WEN Themes