Projectes

La nostra entitat dedica, des dels seu inicis, esforços a la sensibilització vers la relació societat i noves tecnologies. Els eixos principals que treballem són: drets/TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), gènere/TIC, difusió de l’ús del programari lliure, reutilització dels dispositius informàtics.

Projecte eReuse, Circuit Pangea

ereuse pangea
Pangea.org acull a Electronic Reuse, una comunitat de gestió col·lectiva on els participants intercanvien recursos procomuns per a fomentar la reutilització, la traçabilitat i el reciclatge final dels dispositius digitals com ordinadors, portàtils o telèfons mòbils. A Electronic Reuse (eReuse.org) és la comunitat qui desenvolupa, manté i millora els recursos procomuns en format lliure i obert, recursos i serveis distribuïts que tenen com a propòsit d'estendre el temps de vida dels dispositius i assegurar-ne el seu reciclatge al final del temps de vida útil. Els participants és federen i implementen a nivell local circuits autogestionats de reutilització. A Barcelona s'ha creat el Circuit Pangea, és un circuit obert i d'adhesió voluntària, gestionat democràticament i on els agents participants són iniciatives de l'ESS que creen un espai procomú per afavorir la cessió, recollida, restauració i distribució local dels dispositius digitals. Els Circuits fan ús del codi lliure de eReuse i de serveis distribuïts per escalar, certificar processos i traçar els dispositius digitals durant múltiples cicles de reutilització fins al reciclatge final. Els participants del circuit han consensuat una llicència general que conté uns principis fonamentals, definicions i condicions d'ús que es fan servir d'inspiració en cas d'haver de resoldre qualsevol dubte sobre la interpretació de la llicència més informació: https://github.com/eReuse/commons/blob/master/0-GCL-General-Circuit-License/General-Circuit-Commons-License_CA.md

Drets i Tecnologies de la Informació i la Comunicació

llibres en estanteria pangea

En la línia de Drets i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) es treballa sovint en col·laboració amb l’Associació per al Progrés de les Comunicacions (APC), European Digital Rights (EDRI) i altres organitzacions internacionals. Un dels projectes destacats en aquest àmbit és la participació en l’elaboració dels informes anuals de l’Observatori global de la Societat de la Informació.

Espai de Dones de Pangea

takebackthetech pangea

En la vessant de gènere, des de l’Espai de Dones de Pangea s’ha treballat durant anys en promoure l’accés i l’ús estratègic de les TIC a les dones en general i a col·lectius de dones per tal de facilitar l’intercanvi d’informació i recursos, i enfortir les accions conjuntes en campanyes i activitats de solidaritat per la defensa del drets de les dones. Sempre en relació amb les línies estratègiques d’APC WNSP (Women’s Networking Support Programme).

Edualter

edualter pangea

En la línia d’educació per la pau Pangea col·labora des de sempre amb Edualter, portal de recursos d’educació per la pau, del qual és cofundadora.

Pel que fa a la difusió de l’ús del programari lliure, Pangea ha apostat des dels seus inicis per l’ús de programari lliure en els seus servidors i serveis. D’aquesta manera, fomenta els valors associats a compartir amb solidaritat, llibertat, sostenibilitat i qualitat que aquest representa. Al llarg dels anys s’han realitzat diversos projectes de sensibilització i suport a les entitats vers l’ús del programari lliure tant a nivell de web i en els serveis d’Internet com en el seus ordinadors i ha ofert assessorament i ajuda a tots els socis per facilitar l’ús del programari lliure.

Pangea també realitza desenvolupaments propis en programari lliure que posa a disposició de la comunitat, Com per exemple el panell de control per gestió de serveis i administració Django-orchestra, i participa i col·labora en projectes on també es fan desenvolupaments, com per exemple el projecte Confine | redmine.confine-project.eu.

La realització de projectes de sensibilització sobre la relació entre la societat i les noves tecnologies ha estat una de les activitats importants de Pangea al llarg dels seus anys de trajectòria.

Amb les vostres quotes, a més de gaudir de diversos serveis, esteu donant suport a un projecte solidari de comunicació tant al nostre país com en d’altres. Podeu trobar més informació a les memòries de l'entitat.