El 23/7/23 s’ha produit una incidencia al centre de dades on s’allotja la infraestructura de Pangea que ha deixat tallat l’accés als serveis de Pangea.

Des del centre de dades han estat treballant des de llavors per solucionar-ho el més rapidament possible. La incidència ha quedat solucionada cap a les 12:00. Els serveis són ja accessibles amb normalitat.

Els companys del centre de dades han localitzat i resolt una incidència en un router de la infraestructura que és qui ha provocat aquesta afectació. Gràcies als companys de Guifi.net per l’esforç i la feina feta per solucionar la incidència.

Us demanem disculpes per les molèsties que us hagi ocasionat aquesta interrupció ens els serveis. Seguirem treballant amb els companys de Guifi.net per millorar i minimitzar aquest tipus d’incidències.

Gràcies per la vostra comprensió, paciencia i suport.

L’Equip de Pangea