El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern que la XES (Xarxa d’Economia Social) posa a disposició de les entitats per avaluar de forma sistemàtica, objectiva i periòdica cinc grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral.

 

El balanç social a més de ser una eina d’auto-avaluació periòdica per les entitats que fomenti la millora contínua del seu funcionament intern, també serveix per  comunicar a la comunitat els valors de l’organització , per ser  reconeguda com a entitats de l’ESS.

 

Pangea.org duu a terme el Balanç Social cada any i podeu consultar-ne els resultats a la nostra web o al catàleg d’organitzacions del Mercat Social.

 

Balanç Social – Campanya 2023 Balanç Social – Campanya 2022 Balanç Social – Campanya 2021 Balanç Social – Campanya 2020 Balanç Social – Campanya 2019
Balanç Social – Campanya 2018 Balanç Social – Campanya 2017

 

Created by Mahmure Alp, Dinosoft Labs, Gregor Cresnar, Laura Amaya and Matias Porta from The Noum Project