Aquesta guia sobre l’economia circular dels dispositius digitals que tots fem servir en la nostra vida diària es divideix en 13 mòduls i està il·lustrada a través d’estudis de cas. Descriu els conceptes, processos i alguns dels majors desafiaments de la circularitat, sintetitza els principals reptes i oportunitats, també en l’activisme polític. És un treball conjunt amb diverses organitzacions membre d’APC de tot el planeta. Un dels casos d’estudi és el projecte eReuse que coordina Pangea.org. Els mòduls es van publicant de forma progressiva a partir de octubre 2021.

Es pot llegir en tres idiomes: “A guide to the circular economy of digital devices”,
“Una guía sobre la economía circular de los dispositivos digitales”, “Guide de l’économie circulaire de nos appareils numériques”.