Què ens fa diferents?

Associació 

Pangea és el proveïdor de serveis d’Internet per entitats de l’Associació Pangea – Coordinadora Comunicació Per a la Cooperació. L’entitat i el projecte “Pangea” es van crear l’any 1993, amb la finalitat de fer arribar Internet i les noves tecnologies de la informació i la comunicació a les associacions, ONGs, persones i col·lectius sense ànim de lucre que treballen pel canvi, la justícia social, l’educació, la pau, el medi ambient, el desenvolupament, la cooperació, etc. La missió de Pangea és promoure l’ús estratègic de les xarxes de comunicació i les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per al desenvolupament i la justícia social i convertir-se en una eina que ajudi a complir els objectius de col·lectius socials, organitzacions i moviments socials. Així com, promoure que les organitzacions i moviments socials comparteixin informació, coneixement i recursos tècnics per a l’ús efectiu i estratègic de les TIC, especialment d’Internet, de forma sostenible i respectuosa amb la diversitat i els valors de la cultura i societat local i global.Pangea està dirigida per una Junta que marca les principals línies de treball de l’entitat.

La Junta la componen actualment:
 • Francisco Cascón Soriano – President
 • Leandro Navarro Moldes – Vicepresident
 • Lorena Merino – Secretaria
 • Clara Massip – Tresorera
 • Assumpció Guash – Vocal
 • Marc Aymerich – Vocal

Som molt més que un proveïdor de serveis d’Internet. A Pangea treballem per aconseguir una millor societat de la informació en la que les persones i les ongs siguin una part important. Actuem en els àmbits de gènere i cooperació per al desenvolupament, col·laborem amb grups ecologistes, participem en l’educació per la Pau i en els moviments socials, fem difusió i apostem per l’ús del programari lliure.Perquè som diferents?

 • Som una ONG, i per això coneixem millor les necessitats de les entitats.
 • Estem més propers a tu, amb un tracte i suport més personalitzat i directe que va més enllà de les coses relacionades directament amb els serveis de Pangea.
 • Utilitzem programari lliure, ens decantem pels estàndards oberts, treballem sempre amb llicencies obertes… Apostem amb força i convicció per la tecnologia lliure i compartida, donant suport al desenvolupament de programari lliure (software open source).
 • Som una entitat autosostinguda. Les quotes serveixen per mantenir i millorar tota la infraestructura sempre intentant que siguin assequibles per tothom. Al no dependre de financiació externa per a operar, mantenim la nostra independència vers empreses i entitats gubernamentals.
 • Som una organització amb estructura horitzontal i democràtica; apliquem la equitat salarial i la paritat de gènere en el nostre equip de treball; practiquem la transparència i treballem amb entitats bancàries i de finances ètiques i solidàries.
 • Col·laborem en campanyes i projectes de la comunitat i fem projectes de comunicació amb altres ongs.
Actualment Pangea està formada per més de 600 socis i sòcies, entre els que es compten associacions, col·lectius, federacions i coordinadores, cooperatives, escoles, fundacions i persones. Entre tots formem una gran xarxa on compartir recursos, experiències, treball, coneixement… per fer d’Internet un espai obert i de lliure accés que contribueixi a crear un món millor i més just. Pertànyer a Pangea significa compartir i contribuir a aquesta finalitat.