Too much patriarchy

Too much patriarchal technocapitalism will kill you


 

[en castellano aquí]

Us presentem un projecte que hem engegat el desembre passat anomenat Xarxeta de continguts, que aplega, de moment, a 5 entitats + Pangea, en un esforç col·lectiu per elaborar continguts de reflexió al voltant de tres eixos temàtics: tecnologia + economia social + feminismes.

Aquestes entitats i projectes són, per ordre alfabètic: Coopdevs, xarxa eXO/guifi.net, femProcomuns, Pam a pam/XES i Zorras Binarias.

L’encàrrec inicial que vam fer a aquesta Xarxeta partia de la següent afirmació: la inclusió de perspectiva feminista i l'ús de tecnologies lliures són dos dels tres criteris on les entitats de l’Economia Social i Solidària (ESS) tenen pitjor puntuació segons l’informe del Mercat Social català.

Llegiu més al nostre bloc i consulteu els Principis feministes de la internet que serveixen de fil conductor d'aquest projecte.

Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport econòmic de l’Ajuntament de Barcelona i de la xarxa APC. També a la implicació de tota la gent que hi ha participat: Alba, avileva, David, Efraín, Mònica, Ondiz, Sergi, i l’equip Pangea.org.

Tots els articles es publiquen sota la Peer Production license.


CASTELLANO

Os presentamos un proyecto que hemos puesto en marcha en diciembre pasado llamado Xarxeta (redecilla) de contenidos, que reúne, de momento, a 5 entidades+Pangea en un esfuerzo colectivo para elaborar contenidos de reflexión en torno a tres ejes temáticos: tecnología + economía social + feminismos.

Estas entidades y proyectos son, por orden alfabético: Coopdevs, red exo/guifi.net, femProcomuns, Pam a pam/XES (Xarxa de Economia Solidària) y Zorras Binarias.

El encargo inicial que hicimos a este grupo partía de la siguiente afirmación: la inclusión de perspectiva feminista y el uso de tecnologías libres son dos de los tres criterios en los que las entidades de la Economía Social y Solidaria (ESS) tienen peor puntuación, según el informe del Mercado Social catalán.

Leed más en nuestro blog y consultad los Principios feministas de internet que sirven de hilo conductor de este proyecto.

Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo económico del Ajuntament de Barcelona y de la red APC. También a la implicación de toda la gente que ha participado: Alba, avileva, David, Efraín, Mònica, Ondiz, Sergi, y el equipO Pangea.org.

Todos los artículos se publican bajo la Peer Production license.

Nature Bliss by WEN Themes