Equipo donalo.org

[ Article inicialment publicat al bloc del projecte donalo.org ]


 

Fundació Real Dreams (FRD) ha accedit a la fase final del Premi Europeu de Prevenció de Residus, juntament amb l’Institut Comte de Rius de Tarragona i Rezero, Fundació Prevenció Residus i Consum. El Jurat ha triat l’acció que el projecte de FRD, donalo.org, va emprendre el novembre de 2017 i que portava el nom de “Recollida d’ordinadors a empreses catalanes per a la seva preparació i reutilització per a ONG” com una de les tres finalistes de la categoria ‘Empreses’ del premi.

El veredicte del jurat, que està format per especialistes europeus independents en matèria de prevenció de residus, es farà públic en una cerimònia de lliurament de premis a Brussel·les el 22 de maig. L’acte forma part de la EU Green Week EU, que té lloc del 21 al 25 de maig de 2018.

L’acció de donalo.org va ser en un primer moment triada per l’Agència de Residus de Catalunya, l’entitat coordinadora de la Setmana Europea de Prevenció de Residus (EWWR), entre 1.007 activitats promogudes per 267 entitats a Catalunya. Ara, el Jurat europeu ha valorat el circuit amb visió d’economia circular i social per a la reutilització d’ordinadors reparats per a ONG i l’ha posat entre els 18 finalistes definitius de tot Europa, on es van organitzar més de 13.410 accions.

El procés es va centrar en recollir PC, preparar-los per a la reutilització de forma individual i traçar-los via codi QR mitjançant la tecnologia eReuse.org, i finalment distribuir-los entre entitats sense ànim de lucre. L’acció es va coordinar conjuntament amb el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), eReuse.org, i el Banc de Recursos no Alimentaris La Nau. En total, més de 20 entitats van ser coordinades per treballar en la mateixa direcció. Entre aquestes 20 entitats, hi va haver institucions públiques com l’Agència Catalana de l’Habitatge o la Xarxa de biblioteques de Barcelona.

La iniciativa va permetre recollir 2.339,52 quilograms de dispositius digitals (com 79 ordinadors i 25 portàtils). Encara que 16 ítems no van ser vàlids per a la reutilització, i van ser enviats a reciclar, la reutilització va evitar la generació de 35.943,73 quilograms d’emissió de CO2 a l’atmosfera.

 

Impacte

L’acció no només va impactar en el medi ambient, sinó en l’àrea social. En primer lloc, perquè la reutilització d’ítems digitals permet unir forces per a la lluita contra la bretxa digital a les ONG. I, en segon lloc, perquè amb aquest tipus d’accions aconseguim generar economia local. En concret, 40 ordinadors restaurats al mes i revenuts a ONG a preus protegits permet a donalo.org generar un lloc de treball.

Aquesta acció, a més, permet que sigui replicada en altres països i regions; ja que compta amb tots els ingredients per poder ser-ho. Les economies circulars són molt rellevants en l’àmbit de l’electrònica. L’anomenada e-waste es va elevar, segons l’últim informe E-waste Monitor, a 44,7 milions de tones el 2016; el que equival a quatre mil cinc-centes torres Eiffel.

Tan sols el 20% dels residus electrònics van ser correctament reciclats, tot i el contingut ric en dipòsits d’or, plata, coure, platí i altres materials. L’estudi calcula que el valor dels materials reutilitzables continguts en aquest tipus de residus superaria els 55.000 milions de dòlars, més que el producte interior brut (PIB) de la majoria dels països del món.

 

La Federació eReuse, una solució de xoc

L’acció duta a terme per donalo.org va basar la preparació per a la reutilització d’ordinadors en l’ús d’eReuse, un conjunt d’eines tecnològiques i de gestió de codi obert desenvolupades per diverses entitats amb l’objectiu d’impulsar la reutilització i assegurar el reciclatge final. Donalo.org és un dels agents participants d’eReuse, un pool de solucions desenvolupades en el marc de diversos projectes europeus durant 2015 i 2016 i, recentment, en l’àmbit del TagslSmart European projet.

A grans trets, aquestes eines permeten a les entitats que les utilitzen assegurar tota la cadena de custòdia dels ordinadors donats per institucions. Les Tecnologies, i els seus algoritmes, permeten que aquests no s’enviïn a reciclar fins que el seu valor d’ús no sigui molt baix. En tot cas, l’ús de eReuse permet el dret a la autoreparació de les entitats receptores.

L’ús d’eReuse permet, en definitiva, assegurar al donant la traçabilitat dels seus dispositius donats. Traçabilitat entesa com a llocs geogràfics, agents reparadors, receptors i punts de reciclatge final. Aquesta traçabilitat és possible gràcies a l’etiqueta QR, o passaport físic i digital, que porta cada un dels PC recirculats. Així mateix, aquesta traçabilitat permet a donalo.org informar els seus donants i facilitar-los indicadors ambientals i socials perquè aquests puguin valoritzar les seves accions en els seus RSC.

Equipo Pangea

Què és donalo.org?

Donalo.org és un projecte de Fundació Real Dreams (FRD), una entitat no lucrativa constituïda el 2007 amb la missió de dinamitzar l’acció social entre empreses i ONG. El seu objectiu és aconseguir recursos materials, de fons i de temps a través d’eines digitals. La més coneguda és migranodearena.org, plataforma de crowdfunding per a ONG que ha aconseguit recaptar més de 5.900.000 euros. Donalo.org no és més que la reformulació d’un projecte de donació d’excedents que ja es gestionava des de 2007 i que el 2016 es va convertir en plataforma digital.

Des que va néixer la plataforma digital, la plataforma ha evitat la generació de 32.477 quilos de residus, mitjançant la recirculació de 23.319 productes des de 41 empreses donants cap a 141 ONG beneficiàries. Són les ONG les que es desplacen a buscar in situ els productes a les empreses, a excepció dels ordinadors; per als que sí compten amb transport i magatzem.

 

Les altres dues candidatures

En la categoria d’Institucions Escolars ha estat elegit l’Institut Comte de Rius de Tarragona, amb un set d’activitats per a alumnes de secundària centrades en repensar i redissenyar aparells ortopèdics i mèdics reutilitzant materials, com pantalles de llum, plaques amb llum i música, o cadires de rodes amb llums de bicicletes reutilitzats, per ajudar a persones grans o amb necessitats específiques.

Finalment, en la categoria d’Associacions: Rezero, Fundació Prevenció Residus i Consum, per la campanya “Jo sóc Coco” de foment del consum conscient entre la ciutadania. Ha comptat amb la participació de diferents unitats familiars -famílies amb fills, parelles sense fills, pisos d’estudiants, jubilats, etc.- i un mateix repte: cinc famílies que han estat 30 dies intentant no generar residus, amb l’aplicació de bones pràctiques en el seu dia a dia i l’ús de mitjans audiovisuals per a la difusió dels resultats obtinguts.

 

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus

Aquest any, la X Setmana Europea de la Prevenció de Residus es va celebrar del 17 al 25 de novembre de 2017. Aquesta és una iniciativa que se celebra a Catalunya des de l’any 2008 sota la coordinació de l’ARC i el patrocini de la Comissió Europea. La iniciativa busca promoure la implantació d’accions de sensibilització per a la prevenció dels residus i la gestió sostenible dels recursos al llarg d’una setmana a l’any.

Les accions implantades durant la EWWR es regeixen per les “3 R”: reduir els residus, reutilitzar els productes, reciclar els materials. Les “3 R” representen les opcions que haurien de tenir-se en compte en primer lloc a l’hora d’idear una estratègia de gestió de residus.

El EWWR sensibilitza sobre les estratègies de prevenció dels residus, reutilització dels productes i reciclatge dels materials; fa públiques les accions que duen a terme els participants; mobilitza i anima els ciutadans europeus a actuar en l’àmbit de les “3 R”; reforça la capacitat de les regions, proporcionant-los eines de comunicació i formació adaptades a les seves necessitats; i avalua l’impacte de les accions de comunicació en els canvis observats en el comportament de les persones.

Deixa un comentari