PRINCIPIS FEMINISTES D’INTERNET

Traducció al català dels principis feministes d’internet promoguts des de l’Imagine a Feminist Internet meeting de la xarxa APC
Font: https://feministinternet.org/sites/default/files/Principios_feministas_para_internetv2-0.pdf

#imaginainternetfeminista #feministinternet #internetfeminista #digitalfeminism

 

Preàmbul

Una internet feminista té com a objectiu treballar per donar poder a més dones i persones queer -en tota la nostra diversitat- per gaudir plenament dels nostres drets, participar en el plaer i el joc i desmantellar el patriarcat. Això integra les nostres diferents realitats, contextos i especificitats -incloent edat, discapacitats, sexualitats, identitats i expressions de gènere, posició socioeconòmica, creences polítiques i religioses, orígens ètnics i marcadors racials. Els següents principis clau són fonamentals per assolir una internet feminista.

 

1. Accés

1.1 Accés a Internet

Una internet feminista comença en possibilitar que més dones i persones queer puguin gaudir d’un accés universal, satisfactori, accessible, sense condicions, obert, significatiu i igualitari a internet.

1.2 Accés a la informació

Donem suport i protegim l’accés sense restriccions a informació rellevant per a les dones i persones queer, en particular informació sobre temes de salut i drets sexuals i reproductius, plaer, avortament segur, accés a la justícia i temes LGBTIQ. Això inclou diversitat d’idiomes, habilitats, interessos i contextos.

1.3 Ús de tecnologia

Les dones i les persones queer tenen dret a codificar, dissenyar, adaptar i utilitzar les TIC de manera crítica i sostenible, i recuperar la tecnologia com una plataforma per a la creativitat i l’expressió, així com per desafiar les cultures del sexisme i la discriminació en tots els espais.

 

2. Moviments i participació pública

2.1 Resistències

Internet és un espai on les normes socials es negocien, es desenvolupen i s’imposen, sovint com a extensió d’altres espais modelats pel patriarcat i la heteronormativitat. La nostra lluita per una internet feminista és la continuació de la nostra resistència en altres espais, tant públics com privats.

2.2 Espai transformador

Internet és un espai polític transformador. Facilita el sorgiment de noves formes de ciutadania que permeten a les persones reivindicar, construir i expressar la seva individualitat, els seus gèneres i sexualitats. Això inclou connectar-se entre territoris, exigir rendició de comptes i transparència, i crear oportunitats per al creixement sostenible del moviment feminista.

2.3 Presa de decisions en la governança d’internet

Estem a favor de desafiar els espais i processos patriarcals que controlen la governança d’internet, i d’incloure a més feministes i persones queer en la presa de decisions. Volem democratitzar la formulació de polítiques que afecten a internet així com dispersar la propietat i el poder a les xarxes globals i locals.

 

3. Economia

3.1 Economies alternatives

Tenim el compromís de qüestionar la lògica capitalista que empeny a la tecnologia cap a una major privatització, lucre i control corporatiu. Treballem per crear formes alternatives de poder econòmic basades en principis de cooperació, solidaritat, béns comuns, sostenibilitat ambiental i obertura.
3.2 Per a la nostra pràctica és essencial promoure, difondre i compartir coneixement sobre l’ús d’aquestes eines.

 

4. Expressió

4.1 Amplificació del discurs feminista

Reivindiquem el poder amplificador d’internet en relació a les narratives sobre les realitats que viuen les dones. Cal resistir contra la dreta religiosa, a l’igual que altres forces extremistes i contra l’estat, quan aquests monopolitzen la moralitat, silencien les veus feministes i persegueixen als que defensen els drets humans de les dones.

4.2 Llibertat d’expressió

Defensem el dret a expressar-nos sexualment com una qüestió de llibertat d’expressió i de no menys importància que l’expressió política o religiosa. Ens oposem radicalment a tot esforç per part d’actors estatals i no estatals de controlar, vigilar, regular i restringir l’expressió feminista queer a internet a través de tecnologia, legislació o violència. Afirmem que això forma part d’un projecte polític més ampli de vigilància moral, censura i discriminació jeràrquica de la ciutadania i els seus drets.

4.3 Pornografia i “continguts ofensius”

Reconeixem que el tema de la pornografia en línia té a veure amb l’agència, el consentiment, el poder i el treball. Rebutgem tot vincle causal simple entre el consum de continguts pornogràfics i la violència contra les dones. També rebutgem la abraçadora expressió “contingut nociu” com a etiqueta aplicable a l’expressió de la sexualitat femenina i transgènere. Estem a favor de reivindicar i crear contingut eròtic alternatiu que s’oposi a la visió patriarcal dominant i que col·loqui els desitjos de les dones i les persones queer al centre.

 

5. Agència

5.1 Consentiment

Cal incorporar una ètica i una política de consentiment en la cultura, el disseny, les polítiques i els termes de servei de les plataformes d’internet. L’agència de les dones rau en la seva capacitat de prendre decisions informades sobre quins aspectes de les seves vides públiques o privades volen compartir en línia.

5.2 Violència en línia

Fem una crida a totes les parts interessades dins la Internet, incloent persones usuàries, dissenyadores de polítiques i el sector privat, a abordar la qüestió de l’assetjament en línia i la violència relacionada amb la tecnologia. Els atacs, amenaces, intimidació i vigilància que experimenten les dones i les persones queer són reals, nocives i alarmants, i són part del problema més ampli de la violència basada en el gènere. És la nostra responsabilitat col·lectiva abordar i acabar amb aquesta violència.

5.3 Anonimat

Defensem el dret a l’anonimat i rebutgem tot intent de restringir-lo en línia. L’anonimat permet la nostra llibertat d’expressió en línia, sobretot quan es tracta de trencar els tabús de la sexualitat i l’heteronormativitat. També ens permet experimentar amb la identitat de gènere i garanteix la seguretat de les dones i les persones queer que es veuen afectades per la discriminació.

5.4 Privadesa i dades

Recolcem al dret a la privacitat i al control total sobre les dades i la informació personal en línia en tots els seus nivells. Rebutgem les pràctiques dels estats i les empreses privades que utilitzen les dades amb fins de lucre i per manipular el comportament en línia. La vigilància és l’eina històrica del patriarcat, utilitzada per controlar i restringir els cossos, les veus i l’activisme de les dones, i així mateix ho són les pràctiques de vigilància per part d’individus, sector privat, actors estatals i no estatals.

5.5 Nenes, nens i joves

Fem una crida a incloure les veus i experiències de la joventut en les decisions que es prenguin referents a la seguretat en línia i a promoure la seva protecció, privacitat i accés a la informació. Reconeixem el dret de nenes i nens a un sa desenvolupament emocional i sexual, que inclogui el dret a la privacitat i a accedir a informació positiva sobre sexe, gènere i sexualitat en moments crítics de les seves vides.

5.6 Memòria

Tenim el dret d’exercir i mantenir el control sobre la nostra història personal i la memòria a internet. Això inclou la possibilitat d’accedir a totes les nostres dades personals i informació en línia i la capacitat de controlar aquesta informació, la qual cosa implica saber qui té accés a ella i en quines condicions, i la possibilitat d’esborrar les nostres dades per sempre.

Deixa un comentari