Informació detallada sobre Protecció de Dades referent al tractament de dades del servei Idhub.

Qui és el responsable de tractament de les seves dades?

Identitat: ASSOCIACIÓ PANGEA
Dir. Postal: Plaça Eusebi Güell 6-7, Edifici Vèrtex, planta 0- 08034 Barcelona
Telèfon: (+34) 934.015.664
Correu electrònic: suport@pangea.org
Delegat PD: Lorena Merino
Horari de contacte: 10:00 a 13:30 de dilluns a divendres.
Contacte DPD: rgpd@pangea.org

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En l’ASSOCIACIÓ PANGEA tractem la informació que ens faciliten a través del servei Idhub per generar les credencials de l’usuari i informar-les a les entitats amb qui l’usuari es vulgui acreditar i doni consentiment.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la supressió de la informació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és l’execució del contracte, regulat en l’art. 6.1 b) de la RGPD.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades podran ser comunicades a:

Administració Tributària
Entitats Bancàries
Gestoria: Mir Serveis a Empreses i Entitats
Housing: Fundacio Guifi.net
A aquells tercers a qui l’usuari decideixi presentar dades en forma de credencials verificables i doni el seu consentiment.

ASSOCIACIÓ PANGEA disposa de la seva pròpia infraestructura de servidors, els quals estan hostatjats al Centre de dades que la Fundació Guifi.net té a Barcelona (Catalunya). No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ, estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut de el dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a: ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ Plaça Eusebi Güell 6-7, Edifici Vèrtex, planta 0- 08034 Barcelona.

Accés a formularis ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició).

Quines vies de reclamació existeixen?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o a l’Agència Catalana de Protecció de Dades.