Portada ecosistema

Endinsa't al món Pangea.org

 

Potser no tothom coneix fins a on abarca l‘activitat de Pangea.org, i per això avui us presentem aquest gràfic que intenta resumir-la visualment.

Apart dels serveis que oferim, Pangea treballa des de 1993 col.laborant amb moltes altres iniciatives i creant espais on les TIC estiguin al servei de la justícia social. Per exemple, ha ofert serveis (com allotjament o llistes de correu) de manera completament desinteressada a iniciatives com el Mobile Social Congress, les Jornades Radicalment Feministes del 2016 o la Fira d‘Economia Solidària.

També genera de manera habitual Mercat Social escollint proveïdors de l‘entorn de l‘Economia Social i Solidària, com les Cooptècniques, Guifi.net, Jamgo, Coop57, etc, i generant col.laboracions amb entitats per a tots aquells serveis externs que necessitem.

Tanmateix, participem en diverses xarxes locals i internacionals coorganitzant activitats i difonent continguts rellevants sobre drets humans, laborals i digitals, noves tecnologies i economia social i solidària, fonamentalment.

D‘aquestes inquietuds han nascut projectes com iEARN Pangea o Edualter, que treballen en l‘àmbit educatiu temes tecnològics, actualment convertits en entitats independents de Pangea. També d‘altres vinculats a Pangea com l‘Espai Dones (actualment no massa actiu) i eReuse.

És aquest darrer, eReuse, un projecte innovador que ha guanyat reconeixement internacional gràcies a la seva proposta de generació d‘un programari lliure que faciliti el traceig i control de la vida útil dels aparells electrònics, amb l‘objectiu final de reduir al màxim els residus generats per la indústria tecnològica. A més del software, la seva proposta inclou la implicació en diferents fases del procés de diverses entitats socials que realitzen les tasques d‘avaluar, registrar, reparar, reciclar o redistribuir els aparells. Això permet millorar la sostenibilitat i les possibilitats de futur de totes aquestes entitats.

Tot això es duu a terme gràcies a la implicació desinteressada de la junta de l‘associació, a la tasca diària dels equips de treball i a les aportacions i recolzament de les entitats i persones sòcies.

Aquest és l‘ecosistema Pangea i ens encantaria que cada cop més gent en formi part 😉

Deixa un comentari